Klarhet, pH, & hårdhet i damm vatten

Klarhet

Klarhet frågor kan uppstå av flera skäl, men oavsett vad orsaken är effekten grumligt vatten som inte är lika tilltalande som rent, klart vatten. Även om det kan vara en estetik fråga, dålig vatten klarhet kan faktiskt ha vissa fördelar också, såsom blockering UV-ljus som översvämmade växter kräver för livet och därmed begränsa vissa av växten tillväxt. Men, de flesta damm ägare skulle föredra ren, klart vatten i sina dammar.

Både organiska och oorganiska material kan leda till dålig klarhet. De vanligaste organiska materialen är plankton alger och suspenderade organiska ämnen såsom organiska föreningar som är i dammen eller har tvättat i dammen från omgivande områden. Forskning visar att damm vatten som är ordentligt kolsyrat faktiskt kan förbättra avvecklingen av dessa organiska föreningar snabbare än dammar utan ordentlig luftning. Om klarhet frågor är levande plankton alger relaterade, en kemisk behandling kan krävas för att ta bort dem från vatten kolonnen.

Klarhet, pH, & hårdhet i damm vatten

Klarhet problem på grund av oorganiskt material är ofta Clay närstående. Lerpartiklar är mycket små, vilket gör dem idealiska för damm foder eftersom de stapla ihop så mycket mer tätt än sand eller sten partiklar. Men att vara så liten, det innebär också att de kan stanna i suspension inom en damm under en mycket lång tid. Det bästa sättet att rensa upp det är att använda en flocculent såsom Alun att binda till partiklar och lösa dem till botten. Flocculation kan också hjälpa binda fosfor till dammen botten befria vatten kolumnen av näringsämnen som upprätthåller algtillväxt.

Slutligen, klarhet kan bero på missfärgat vatten. Om du är i ett område med hög träd tillväxt eller din damm vattenkälla kommer från områden med mycket vegetation runt den, kan du ha hög Tanic syra i vattnet som fläckar vattnet en mörkbrun, nästan som Root Beer. Det finns mycket lite som kan göras för att ändra missfärgat vatten. Det kommer att vara ren, bara inte klart. Färgat vatten är inte alla dåliga ändå. Det är nästan som att ha gratis damm färgämne i din damm.

pH

PH-värdet är ett numeriskt värde som visar den relativa surhetsgraden eller alkaliniteten i vattnet på en skala från 0 till 14, med neutral vid 7. Surt vatten har pH-nivåer under 7 och basiskt eller alkaliskt vatten har pH-nivåer över 7. De flesta sjöar och damm organismer föredrar pH-nivåer på 6,5 till 9. PH-nivåerna i en viss damm kan fluktuera dagligen och bestäms av komplexa förhållanden mellan koldioxid, hårdhet, alkalinitet, fotosyntes, och respiration. Om pH-nivåer inte upprätthålls, det kan finnas negativa effekter i din damm.

Alkalinitet eller grundläggande material som karbonater, natriumhydroxid, fosfater och bikarbonater är vanliga i damm miljöer. Alkalinitet är buffring kapacitet en damm eller sjö. Denna buffert kapacitet är viktigt att låta pH-nivåer att förbli konstant även med införandet av syror från icke-punktkälla föroreningar och surt regn. Av pH-nivåer är för sura, kalk är en vanlig tillsats för att få pH tillbaka till normala nivåer. Upprätthålla en hälsosam pH för din damm kommer att hjälpa din damm organismer att frodas.

pH förändras också hela dagen. Eftersom CO2 släpps av växter på natten, sänker pH eller blir surare. Under dagtid, som CO2 används av växter, kan vattnet bli mer basiskt eller pH höjer. Buffring dessa pH gungor med kalk kan hjälpa till att hålla en mer enhetlig pH-nivå som kommer att leda till bättre övergripande fisk hälsa.

pH kan också påverka bakterier och nedbrytning i en damm. De flesta bakterier kan inte överleva alltför surt vatten. Se till att kontrollera etiketten, men om du damm är sura, kan du behöva överväga kalkning innan bakterier behandlingar startas eller åtminstone kalk för att förbättra din bosatt bakterie populationer.

Hårdhet

Vattenhårdhet är måttet på tvåvärda joner i vattnet. Några vanliga orsaker till hårdhet är kalcium och magnesium karbonat. Om du går igenom en massa salt i ditt vattenmjukgörare i ditt hem, och du damm är i din bakgård, det finns förmodligen en god chans att du har hårt vatten i din damm också. Hårt vatten kan minska effektiviteten av vissa alger och vattenlevande växt kemiska behandlingar. Det kan också begränsa tillväxten av plankton i din damm och begränsa fisk tillväxt.

Det finns inte många praktiska lösningar på hårt vatten i din damm. Men, en damm chef kan behöva formulera sprutning blandningen med olika mängder av tensider för att korrekt behandla damm ogräs om du väljer en kemisk metod.