CALCULATORS

Wonder what it might cost to run your Kasco equipment? Which equipment is the right size for your pond or lake? What length cord to order? Here are quick and easy tools to get you the answers you need.

 

Enfas elektrisk kostnads beräknare

Use this calculator to estimate the monthly and yearly electricity costs to run your Kasco equipment. Use your own kWH rates for the most accurate results.

Trefas elektrisk kostnads beräknare

Use this calculator to estimate the monthly and yearly electricity costs to run your Kasco equipment. Use your own kWH rates for the most accurate results.

Pond Probiotics Calculator

Use this calculator to estimate the amount of Pond Probiotics needed to effectively treat your water. Quick-dissolving powder and water soluable bags should be reapplied every 2 – 3 weeks, Muck Pucks should be reapplied every 2 – 3 weeks, and Muck Blocks should be reapplied once every 30 days. Before application, water temperature must be 55 degrees Fahrenheit  (13 degrees Celsius) or higher.

Pond dimensionering kalkylatorn

Använd denna kalkylator för att få ett ungefärligt mått på kvadratmeter, yta areal, tunnland fötter, och totalt liter vatten för din damm eller sjö. Du kommer att behöva veta längd, bredd, medeldjup, och allmän form av din damm eller sjö för de mest exakta resultaten.

Sladdlängd kalkylatorn

Använd den här kalkylatorn för att beräkna den totala längden på den nätsladd du behöver på din Kasco-enhet.

General Calculator

Use this calculator to estimate the daily and monthly electrical costs to run your Kasco unit.

  • Resultat