De-icing for Marinas / Industrial Applications Training

För att slutföra utbildningen, titta på videon och ta quiz nedan. När du är klar med testet kommer dina resultat att skickas till dig via e-post. Du måste uppnå 90% eller bättre för att få kredit för denna utbildning.

Tid: 13 Minutes

QUIZ: De-icing for Marinas / Industrial Applications Quiz