3 nyckel tips för att installera om din Kasco Unit

April 13, 2018

It’s finally spring and time to put your Kasco fountain, aerator or circulator back in the water. Follow these key tips to successfully reinstall your kasco unit.

Cirkulationspump och luftare installera-före och efter

4 augusti, 2017

Imponerande luftning resultat efter bara 4 dagar för att installera en yta luftare och vatten cirkulationspump, kombinerat med Macro-zyme och AquaRenew Dye. Läs mer!

Hämmar mygga tillväxt med Kasco luftning

3 augusti, 2016

Kasco produkter kan hjälpa till att eliminera mygga häckningsområden i dammar och sjöar genom att cirkulera och agitera ytvatten.