Hämmar mygga tillväxt med Kasco luftning

3 augusti, 2016

Kasco produkter kan hjälpa till att eliminera mygga häckningsområden i dammar och sjöar genom att cirkulera och agitera ytvatten.