Klarhet, pH, & hårdhet i damm vatten

10 februari, 2016

Klarhet frågor kan uppstå av flera skäl, men oavsett vad orsaken är effekten grumligt vatten som inte är lika tilltalande som rent, klart vatten.